FESPA Finlandin järjestämä koulutushanke!

Koulutettavan ryhmän osallistujamäärä on 10 – 15 henkilöä. Alle kymmenen hengen ryhmille ei saa koulutustukea. Täsmäkoulutuksen laajuus on 5 lähiopetuspäivää ja vähintään 5 laskennallisen opiskelijätyöpäivän (7 työskentelytuntia) verran itsenäistä opiskelua soveltavien etätehtävien, verkkomateriaalin yms. avulla. Lisäksi opitun omaan käytännön työhön siirtymisen varmistamiseksi työssäoppimista omalla työpaikalla tuotantotyötä tehden. Eri tuotantoryhmille on omat koulutusryhmänsä. Tuen avulla koulutuksen hinta saadaan todella edulliseksi (n. 250-350 euroa per opiskelija riippuen oppilaiden määrästä).

 

Tässä hiukan alustavasti suunniteltua kurssisisältöä, joka ei vielä ole kiveen hakattu, vaan muuttuu varmasti matkalla ja palautteen mukaan.

Ryhmä 1. TulostusoperaattoriT: tuotanto-ohjelmistojen osaamispäivitys

 • Acrobat ja PDF-aineistot
 • Illustrator
 • InDesign
 • PhotoShop

Ryhmä 2. Tulostuksen esivalmistelun tehtävissä toimivat, aineiston käsittelyn osaaminen

 • Asiakkaalta tulevan aineiston tarkistaminen ja korjaus (esim. PDF-aineistot)
 • Graafisten tuotanto-ohjelmien yhteiskäyttö
 • Aineiston tuottaminen tulostusvalmiiksi; arkille asemointi ja leikkuuohjelmien teko
 • Aineiston laadunhallinta (aineiston värinhallinta, tulostusmateriaalin vaikutuksen huomiointi aineistossa, tuotanto- ja viimeistelyvarat, jne.
 • Tuotantoprosessin kokonaisuuden ymmärrys: aineiston laadun vaikutus eri tuotantovaiheiden sujuvuuteen ja lopputuotteen laatuun, jälkikäsittelyn merkitys aineiston valmistamiseen 

 

Ryhmä 3. Tulostusoperaattorit, tulostusosaaminen

 • Työnkulku ja tuotantoprosessin hallinta
 • Tulostaminen ja RIPin hallinta
 • Värinhallinta ja työnkulkuratkaisut
  • värinhallinnan perusteet ja profiilien käyttö
  • profiilien huolto/uusiminen
  • työnkulkuratkaisut ja väripalvelimet
 • Suurkuvatulostintekniikat, erilaiset tulostimet ja värit
 • Tulostusmateriaalit
  • käyttökohteet
  • kustannukset
  • materiaalien hallinta; varastointiaika, laatu, kierrätys
 • Tuotannon vakiointi
  • työnkulun ja tuotantolaitteiden vakiointi
  • käytännön laadunhallinta tuotannossa
  • laadun arviointi silmällä ja mittaamalla
 •  Tuotannon käynninvarmistus, tulostimen huolto ja RIPin ylläpito

 

Ryhmä 4. Jälkikäsittelyosaaminen

 • Suurkuvatuotteiden jälkikäsittely
  • erilaisia jälkikäsittely- ja asennusratkaisuja
  • tuotteiden pakkaaminen
  • pakkaamisen merkitys; tuotteen suojaaminen ja kuljetus oikein
 • Materiaalien tuntemus
 • Leikkaaminen (tasoleikkaus ym.)
 • Perusasennustyöt kuten teippaaminen, kylttien ja banderollien kiinnittäminen
 • Erikoisasennustyöt kuten messurakentaminen, autoteippaukset, sisustustuotteiden asentaminen
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Turvallinen ja kustannustehokas työskentely

 

Ryhmä 5. Esimiehet ja tiiminvetäjät

 • Kannattavuus ja kustannushallinta
 • Prosessin johtaminen ja kehittäminen
 • Lean-toimintatapa – tuotanto sujuvaksi ja hukat kuriin
 • Jatkuva parantaminen  (5S)
 • Esimiehen työnlainsäädäntötaidot
 • Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
 • Esimies ja työsuojeluyhteistyö
 • Haastavat tilanteet hallintaan – esimies työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Minä esimiehenä - taitava viestijä ja palautteen antajana
 • Oman ajankäytön hallinta
Avainsanat